Don’t Build Your Brand on Rented Land

Utvecklingen av Moln8 går i rasande fart och vi jobbar kontinuerligt med nya moduler, sidmallar och framförallt levererar vi nya hemsidor till våra kunder på löpande band. I dagarna publicerade vi vår första webbshop gjord med Moln8 publiceringen vilket känns som ett både intressant och nödvändigt steg i utvecklingen med att hjälpa småföretagare att öka försäljningen.

Till samma pris som ett Netflixabonnemang och med ett avskalat och förenklat användargränssnitt, hoppas vi kunna göra det möjligt för nystartade företag och företagare med små resurser att bygga sin egen hemsida.

Just nu jobbar vi med ett en produkt som kommer att fungera som ett första steg till en riktig webbplats för småföretag. Med samma stabila, användarvänliga och snabba grund som Moln8 webbpubliceringen bygger på kommer vi att erbjuda ett verktyg där ni kan bygga er egen hemsida från grunden.

Till samma pris som ett Netflixabonnemang och med ett avskalat och förenklat användargränssnitt, hoppas vi kunna göra det möjligt för nystartade företag och företagare med små resurser att bygga sin egen hemsida. Alla ska ha möjlighet att bygga upp ett starkt varumärke på en stabil grund utan att vara ägd av Facebook, Instagram eller någon redan nedlagd plattform som exempelvis Vine eller gamla MySpace. Don’t Build Your Brand on Rented Land. Hos Moln8 äger ni alltid er egen domän och den följarskara ni bygger upp kan ni vara säkra på att behålla.

Slutligen är jag och Janne peppade, tacksamma och glada över att vi blivit utvalda att vara med som ett av företagen som får delta i Uminovas startup program. Genom Uminovas kompetenta personal kommer vi att få hjälp med att både finslipa vårt erbjudande och förbättra publiceringsplattformen Moln8.