Tillgängliga hemsidor - del 1

Med Moln8 försöker vi så långt det är möjligt att bygga webbplatser / hemsidor för alla. Ungefär en av fem personer som tar del av information på internet har en funktionsnedsättning och ännu fler har det periodvis i livet. Att göra webbplatsen tillgänglig för alla innebär i de flesta fall att den också blir mer lättnavigerad och begriplig för användare som inte har någon funktionsnedsättning. 

Med Moln8 försöker vi så långt det är möjligt att bygga webbplatser / hemsidor för alla. Ungefär en av fem personer som tar del av information på internet har en funktionsnedsättning och ännu fler har det periodvis i livet. Att göra webbplatsen tillgänglig för alla innebär i de flesta fall att den också blir mer lättnavigerad och begriplig för användare som inte har någon funktionsnedsättning.

Visst håller ni med om att användarvänlighet och information som så många som möjligt förstår måste vara överordnat en snygg design?

Om svaret är ja så rekommenderar jag att ni läser vidare.

 

Här nedan sammanfattar vi de viktigaste delarna när det gäller tillgänglighet.

 

Begripligt språk: 

 • Strukturera texterna med tydliga rubriker och inledande sammanfattningar (ingresser). 
 • Var konsekvent i rubriksättning och styckesindelning. Det är ganska vanligt att texter på hemsidor av någon anledning bryter mot allt vad gäller skrivregler som vi alla fick lära oss i skolan. 
 • Skriv på ett lättbegripligt sätt och förklara svåra ord. 

 

 

Design:

 • Anpassa hemsidan för små skärmar och se till att den laddar snabbt även med dålig uppkoppling. 
 • Visa det viktigaste innehållet tidigt. 
 • Använd inte bara färgskillnader för att förmedla information utan komplettera med till exempel ram, fetstil, kursiv text eller liknande.
 • Använd stilmallar och försök presentera innehåll på olika sidor konsekvent så att användaren känner igen sig.
 • Var noga med att skriva alt-texter till alla bilder för att hjälpa synskadade och texta allt videomaterial som finns på hemsidan.
 • Använd tillräcklig kontrast mellan texter och bakgrund samt färgval som gör att text syns tydligt. Ett exempel kan vara röd text mot grön bakgrund eller omvänt. En sådan kombination gör att många som är lätt färgblinda inte ser texten och framförallt blir det svårläst för alla.
 • Välj ett typsnitt som har god läsbarhet och undvik att använda enbart versaler i rubriker och liknande. 
 • Vänsterställ löptext och begränsa helst spaltbredden så att den blir ganska "smal" för att göra texterna lättlästa på skärm.
 • Försök att göra siddesignen "luftig" med tydlig avdelning gällande innehållet.

 

 

Länkar & adressering:

 • Gör länkar och klickbara ytor synliga grafiskt och med text "läs mer" och en tydlig knapp till exempel. Enbart länkar där texten får en annan färg gör det svårt eller omöjligt för många att uppfatta att det går att klicka där.
 • Skapa korta webbadresser som relaterar till innehållet. Undvik långa adresser som exempelvis www.dinhemsida.se/vi-hjalper-dig-med-malning-och-golv. Istället exempelvis www.dinhemsida.se/golvlaggning och /målning.

 

 

Navigation

 • Startsidan ska på ett tydligt sätt ge information om det viktigaste innehållet på hela hemsidan. Helst ska den genom kortare texter och bilder sammanfatta hela hemsidan om möjligt (om det inte är en stor webbplats).
 • Använd knappar med exempelvis länkar och symboler konsekvent genom hela webbplatsen.
 • Gör det lätt att komma tillbaka till startsidan genom att länka logotyp till startsidan och helst även ha en "hem" länk i navigeringen.
 • Skapa rubriker med h-element och använd rubriker konsekvent och rätt enligt h-märkning och inte den synliga storleken (CSS). 
 • Skriv tydliga rubriker med nyckelord ur texten. Överst på sidan eller under första bilden ska det finnas en h1 rubrik som säger vad sidan handlar om. Därefter används valfria underrubriker som tydliggör stycken i text.
 • Använd tydliga sidtitlar som i sig självt tydliggör innehållet på sidan. Tydlig titel och inte för lång.

Klicka här för att fördjupa er ytterligare...  

En bonus med att göra en hemsida tillgänglig är att den blir väldigt bra sökoptimerad och rankas därmed högre hos Google. Kontakta oss på Moln8 om ni också vill ha en hemsida som är tillgänglig för alla. 

Jonas Svedin
7 May 2020